Игри

Информация за страница Африка

Елинските и римски автори са тези, които първи ни дават сведения за историята на континента Африка. Северните райони на страната по това време се намират под прякото владение на Римската империя, като това е само едно от местата, на които тя установява своята хегемония. Нов етап в развитието на континента несъмнено се поставя с началото на Великите географски открития, през които Христофор Колумб през 1492-ра година открива Америка. Разбира се, тази хипотеза е много спорна, тъй като се счита, че континентът всъщност е открит мого преди това. Социалната и политическа култура на много от народите от африканския континент са слабо развити, като това става причина за тяхното лесно поробване от страна на държавите със силно развита войска и държавна организация. Именно слабостта на политиката е това, което първо привлича вниманието на хората, участвали пряко или косвено в географските открития. Добре известен факт е, че робите в Америка и на другите места по света са всъщност чернокожи, които са насилствено докарвани от африканския континент.     

    По отношение на икономиката на континента Африка, тя е най-слабо развита в целия свят. Безспорни доказателства за това има в големи количества, като е достатъчно само да се споменат високия процент смъртност от различни болести и бедността, в която живее голяма част от местното население. В много райони от африканските страни цивилизацията изобщо не е достигнала през годините до хората, които и до днес продължават да живеят в землянки и да се хранят с диви растения и животни. Характерът на националните стопанства на повечето държави е основната причина за слабото развитие на икономиката. Те са предимно ориентирани към развитието на първичния сектор, като това е пряка последица от колонизаторската политика на континента, провеждана от завоевателите. Екстензивното земеделие и добивът на различните полезни изкопаеми са двата основни сектора, които поддържат най-силно икономиката на континента. Единствената силно и добре развита държава на континента е Южна Африка, като доказателство за това е провеждането на Световните футболни финали през 2010-та година. След падането на апердейта обаче икономическите показатели на страната също рязко се влошават, но въпреки това и днес тя продължава да е най-добре развитата страна на континента.

     Туризмът се явява много важно поддържащо звено за икономиката на редица държави от втория по големина в света континент Африка. Природните исторически и културни местни забележителности с всеки изминат ден привличат голям брой хора от различните краища на света. Поради предимно слънчевия и топъл характер на много от държавите на този континент, те всяка година са желана туристическа дестинация за тези, които търсят екзотични и красиви места за почивка. В наши дни благодарение на развитието най-вече на транспорта по въздух, може да се достигне до всяка една точка на континента. Другият начин за придвижване е водният транспорт, но той е свързан с по-голяма продължителност на пътуванията, които често са в рамките на няколко месеца. Редица африканци днес населяват различните части на света, включително и страните от Америка и Европа. Такива има и в страната, макар ме техният брой е значително по-малък в сравнение с други държави.

Етикети:   Туризъм
eXTReMe Tracker